تاریخچه

null
[cq_vc_timeline roundradius=”medium” bordercolor=”bittersweet” ismove=”true”][cq_vc_timeline_item timelineicon=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-odnoklassniki” itembackground=”grapefruit” titlecolor=”#ffffff”]

اقوام متمدن دوران باستان ، بویژه سومری‌ها و آشوری‌ها و بابلی‌ها ، در حدود چهار هزار و پانصد سال پیش در سرزمین بین‌النهرین (محل عراق کنونی) با برخی از مواد نفتی که در دریاچه قیر بدست می‌آمد، آشنایی داشتند. آنان از خود قیر به عنوان ماده غیر قابل نفوذ ، استفاده می‌کردند.

[/cq_vc_timeline_item][cq_vc_timeline_item timelineicon=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-university” itembackground=”grapefruit”]

رومی‌ها و یونانی‌ها نیز مواد قیری را برای غیر قابل نفوذ کردن بدنه کشتیها بکار می‌بردند. همچنین برای روشنایی و گرم کردن نیز از آن بهره می‌جستند.

 

[/cq_vc_timeline_item][cq_vc_timeline_item timelineicon=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-fort-awesome” itembackground=”grapefruit”]

با توسعه و پیشرفت تکنولوژی حفاری در اواسط قرن نوزدهم و تکنولوژی تقطیر و پالایش نفت در اواخر قرن نوزدهم و استفاده از آن در موارد غیر سوختی ، جهش حیرت‌آوری بوجود آمد. بطوری که امروزه صنایع پتروشیمی نفش اساسی و بنیادی در رفع نیاز عمومی جامعه به عهده دارد.

[/cq_vc_timeline_item][cq_vc_timeline_item timelineicon=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-cogs” itembackground=”grapefruit”]

ایجاد صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی ۵۰ ساله دارد و به دهه ۱۳۳۰ شمسی بر می‏گردد

[/cq_vc_timeline_item][cq_vc_timeline_item timelineicon=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-handshake-o” itembackground=”grapefruit”]

در اواخر این دهه، وزارت اقتصاد وقت به منظور گسترش صنعت پتروشیمی در کشور، بنگاه شیمیائی کشور را تأسیس نمود و شرکت مزبور در سال ۱۳۳۷ طرح احداث کارخانه کود شیمیائی مرودشت فارس را به اجرا گذاشت.

 

[/cq_vc_timeline_item][cq_vc_timeline_item timelineicon=”fontawesome” icon_fontawesome=”fa fa-check-square-o” itembackground=”grapefruit”]

لیکن از آنجا که رشد این صنعت نیازمند فعالیتهای تخصصی گسترده تر و هماهنگ با صنعت نفت و گاز بود، به زودی ضرورت ایجاد سازمانی برای توسعه و هدایت صنعت پتروشیمی مشهود گردید و به همین سبب در سال ۱۳۴۲ شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مالکیت دولت و تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران تأسیس گردید و کلیه فعالیتهای مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع پتروشیمی در این شرکت متمرکز گردید.

[/cq_vc_timeline_item][/cq_vc_timeline]

اطلاعات عمومی صنعت پتروشیمی

null