ضد یخ
بهمن ۱۱, ۱۳۹۶

معرفی

تولید فرآورده های نفتی از نفت خام و دیگر منابع هیدروکربونی نیازمند انجام عملیات و فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی است که طی آن از مواد اولیه یا خوراک، برش های مشخص که هر یک در محدوده ای از نقطه جوش مواد تشکیل دهنده را دارند جدا می شوند.علاوه بر آن طی این فرآیندها برخی مواد آلوده و مضر نظیر ترکیبات گوگردی جداسازی و به نحو مطلوب از پالایشگاه خارج می شوند.

همچنین برای بدست آوردن فرآورده هایی با مشخصات فیزیکی و شیمیایی مناسب برای مصرف نهایی تحت عنوان برش هیدروکربنی سنگین نیز لازم است فرآیندهایی انجام شود که علاوه بر رعایت محدوده، نقطه جوش و میزان مجاز ترکیبات مضر دیگر خواص مطلوب مانند عدد ستان در گازوئیل و بسیاری خواص دیگر را ایجاد کند.هیدروکربن، جایگزینی مناسب برای گازوئیل.

با توجه به ساختار،می توان هیدروکربن ها را به دو دسته اصلی آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم نمود. هیدروکربن های آلیفاتیک خود به گروه های وسیع‌تری تقسیم می‌شوند: آلکان ها (متان۴ (CH ، آلکن ها(یا هیدروکربنهای غیر اشباع) ، آلکین ها(یا ترکیبات استیلنی) و ترکیبات حلقوی مشابه سیکلوآلکان ها و غیره.روش تولید به صورت کلی بدین شکل است که پس از جداکردن نمک ها و اسید ها از نفت خام از چاه در آمده ،هیدروکربن های باقی مانده را پالایش می کنند. عمل پالایش با تقطیر جزء به جزء نفت خام انجام می شود.

هیدروکربون های پارافینی سبک قسمت اعظم گازهای طبیعی و برش های سبک حاصل از تقطیر مواد نفتی را تشکیل می دهند که در بیشتر اوقات می توان آنها را بوسیله عمل تفکیک از سایر مواد جدا نمود.تولید هیدروکربون های پارافینی سنگین ( روغن ها یا پارافین های با وزن مولکولی زیاد ) به عنوان یک ماده فرعی به شمار می آید و به علت پایین بودن عدد اکتان هیدروکربن های C10 به بالا نمی توان از آنها به عنوان بنزین استفاده نمود ، اما در مقابل به علت طویل بودن زنجیر ه هیدروکربونی ، اهمیت زیادی در سنتز دترجنت ها دارا می باشند.

مضرات

تماس پوست و چشم با برش آروماتیک سنگین سبب تحریکات شدید ، آب ریزش و خارش می شود. بلعیدن آن ها سبب سوزش دهان و گلو و تحریکات شکمی ، تهوع و استفراغ می شود. بخارات آروماتیک های سنگین سبب کاهش کارایی دستگاه اعصاب مرکزی و سرگیجه می شود.

این محصول قابل اشتعال است و ترکیب آن با هوا مخلوط قابل انفجار تشکبل می دهد.