تینر کوره ای
بهمن ۱۱, ۱۳۹۶
تینر روغنی
بهمن ۱۱, ۱۳۹۶

معرفی

این تینر جهت تمیز کردن و چربی گیری مختصر از سطوح فلزی رنگ نشده بدون زمان ماندگاری در تینر استفاده می شود. فاقد مواد اسیدی یا قلیایی و بوسیله برس یا پارچه قابل استفاده می باشد.

نکاتی جهت استفاده بهتر

برای کاربردهای گوناگون، تینری با شرایط مناسب با آن کاربرد استفاده شود.

جهت رقیق کردن از میزان کم تینر استفاده شود و در حال هم زدن به میزان مورد نیاز ما بقی تینر را اضافه کنید.